AKTYWACJA TELEFONICZNA
sYSTEMU wINDOWS 10

W tym poradniku pokażemy, jak aktywować system Windows 10 za pomocą aktywacji telefonicznej

1. Otwórz pasek wyszukiwania (lupka)  i wpisz SLUI 4 i wybierz ikonę kluczy.

Jeżeli powyższy sposób nie zadziałał, uruchom wiersz polecenia jako administrator (kliknij wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybierz "uruchom jako administrator") i wpisz SLUI 4 jako komendę i naciśnij enter.


2. Wybierz swój kraj i kliknij "Dalej".

3. Teraz zadzwoń pod numer pokazany na ekranie i postępuj zgodnie z instrukcjami automatycznego systemu telefonicznego. Będziesz musiał tam podać ID instalacji widoczny na ekranie (9-cio rzędowy ciąg cyfr, w każdym rzędzie po 7 cyfr). Zautomatyzowany system może przekierować Cię do strony internetowej, na której wprowadzisz ID instalacji. Jeśli system zapyta, o ilość urządzeń, na których jest zainstalowana ta kopia oprogramowania, wpisz "0", jest to błąd po stronie Microsoftu i nadal go nie naprawili.

4. Po zakończeniu kliknij "Wprowadź ID potwierdzenia" i wpisz identyfikator, który otrzymasz ze strony automatycznego systemu telefonicznego.

5. Po zakończeniu wpisywania ID potwierdzenia kliknij "Aktywuj Windows".

To już wszystko. System Windows jest aktywny.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, musisz kupić działający klucz lub skontaktować się ze sprzedawcą danego klucza produktu.